Hinnasto

Neuvon mielelläni esimerkiksi palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa.

IkäihmisenKaveri on AVI:n hyväksymä sosiaalipalveluntuottaja (AVI = aluehallintovirasto). Tämä antaa oikeuden alv 0% palveluntuottamiseen, kun asiakkaalla on tehty palvelusopimus ja -suunnitelma.

IkäihmisenKaveri on myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyväksymä palvelusetelituottaja: henkilökohtainen apu, omaishoidon lakisääteinen vapaa, rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut. Kuntoutuspalveluna lotille ja pikkulotille (virike-avokuntoutus: esim. ulkoiluseura, muistiharjoitteet.)

Palvelusetelin arvo on aina Pohjois-Savon hyvinvointialueen määrittelemä ja sen palveluntuottaja laskuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Näin ollen palvelusetelillä voi maksaa kokonaan palvelun hinnan: henkilökohtainen apu henkilölle, jolla on vamman tai sairauden vuoksi avun tarve. Palvelusetelillä myös omaishoidon vapaa tai rintamaveteraani tukipalvelu. Palveluseteliin liittyvän palvelutarpeen arvioinnin tekee ja sen myöntää Ikäkeskuksen neuvonta / Pohjois-Savon hyvinvointialue (puhelin 017-2734100).

Palvelua on sovittavissa IkäihmisenKaverin kanssa enemmänkin kuin palvelusetelin arvon/määrän verran. Mikäli palvelusetelin arvo ei kata koko palvelun hintaa, loppuosa palvelun hinnasta jää asiakkaan maksettavaksi ns. omavastuuna.

IkäihmisenKaveri palvelu on kotitalousvähennys kelpoinen verotuksessa (-60% hinnasta), mikäli ei ole palveluseteliä käytössä maksamiseen tai jos palvelu on ostettu lahjaksi ja maksaja on muu kuin asiakas itse (vero.fi). Kotitalousvähennys myös esimerkiksi vanhustenkodissa / palvelutalossa asuvalle.

Hinta 45 €/tunti. Hinta sisältää kilometrikorvauksen asiakkaan luo. Hinta on aina sama kello 9-18 välisenä aikana myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, ei erilliskorvauksia.

Asiakas maksaa tuntimaksun lisäksi kaikki muut kulut palvelutoiminnan aikana, esimerkiksi:

  • palvelun aikana syntyvät matkakulut esimerkiksi kirjastoon (en voi kuljettaa asiakasta omalla autollani / tieliikennelaki: palvelukäynnin aikana tarvittaessa asiakkaalle myönnetyn kuljetuspalvelun käyttäminen)
  • maksulliset muut asiat esimerkiksi konserttiliput, ruokailut tms.

Ota yhteyttä: keskustellaan, olisiko IkäihmisenKaveri palvelulle tarvetta.

Palvelun voi ostaa myös lahjaksi. Palvelun maksajalle kotitalousvähennys verotuksessa (vero.fi).

Kotitalousvähennys myös esimerkiksi vanhustenkodissa / palvelutalossa asuvalle.

Puhelin: 040-8651853

Sähköposti: virpi.rajakangas@ikaihmisenkaveri.fi