Palvelukuvaus

IkäihmisenKaveri tarjoaa sosiaalihuollon tukipalveluita kotiin vanhuksille tai vamman/sairauden vuoksi apua tarvitseville sekä omaishoidon avuksi. Kodilla tarkoitetaan asiakkaan asunnon lisäksi myös asiakkaan hoitopaikkaa esimerkiksi vanhustenkodissa, palvelutalossa, terveyskeskuksessa.

Vuodet vierineet, ikääkin karttunut jo useita vuosikymmeniä. Onko elämä yksinoloa, yksinäisyyttä, juttuseuran puutetta?

Arkinen elämä on niin haasteellista, ilman apua en enää tule toimeen. Järjestyisikö apua tilanteeseen?

mietitkö sinulle läheisen ihmisen tilannetta? tai harkisetko omaa avun tarvettasi?

Onko äitisi/isäsi, mummosi/ukkisi yksinäinen? Kaipaako hän seuraa ja sosiaalista kanssakäymistä?

Hoidatko läheistäsi kotona ja tarvitsetko hänelle omaishoitoon apua?

Tarvitsetko apua arkisiin elämänaskareisiin?

Usein vanhuksen läheiset asuvat kaukana, moni tuntee yksinäisyyttä ja kaipaa seuraa, keskustelua ja mielekästä tekemistä. Omaishoidossa tarvitaan apua. Sairauden tai vamman kohdatessa voi tulla avun tarve. IkäihmisenKaveri -tukipalvelua myös omaishoidon avuksi sekä vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Tarkoituksena on auttaa asiakasta arjen toiminnoissa hänen toimintakykynsä huomioiden.

IkäihmisenKaveri – yritys tarjoaa säännöllistä juttuseuraa ja yhdessä tekemistä, ajanviettoa asiakkaan kotiin. Kodilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan asunnon lisäksi myös esimerkiksi hoitopaikkaa esimerkiksi vanhustenkodissa, palvelutalossa, terveyskeskuksessa. Voin lähteä mukaan myös esimerkiksi teatterikäynnille tai mihin hän kaipaa seuraa: palvelukäynnin aikana tarvittaessa asiakkaalle myönnetyn kuljetuspalvelun käyttäminen.

Yrityksen toiminta on sosiaalihuollon kotipalveluiden tukipalvelu. Palvelu järjestyy asiakkaan toiveiden ja hänen tarvitsemansa avun tarpeen mukaisesti. Tarkemmin asiaa on kuvattu Palvelusisältö- kohdassa.

  • Henkilökohtainen avustaja -palvelua
  • Omaishoidon avuksi
  • Lahjaksi apua tarvitsevalle